Najbližšie hráme   |   O kapele   |   +421 908 397 621  |  renebosela@gmail.com

BIO

Zoskupenie mladých hudobníkov Čendeš (predtým známe ako Rusín Čendeš Orchestra) vzniklo v lete roku 2011. Tvoria ho absolventi Konzervatória J. L. Bellu, Katedry hudobnej kultúry PF UMB a Akadémie umení v Banskej Bystrici. Hlavnou myšlienkou je interpretácia rusínskeho folklóru netradičným spôsobom a preto vo svojej hudbe spájajú prvky ľudovej, klasickej a populárnej hudby, balkánskych rytmov či jazzu. Na konte má kapela dva štúdiové albumy Best of (2015) a Cossack Attack (2019), pričom druhý menovaný sa stihol dostať do World Music Charts Europe (WMCE) a to hneď do prvej pätice najlepších albumov.

Členovia

Peter Šipula – husle, spev
Andrej Turčin – husle
Zuzana Stračinová– cimbal, spev
René Bošeľa – viola, gitara, spev
Jakub Stračina – kontrabas
Robo Bošeľa – bicie, perkusie

Albumy

Best Of (Môlča Records, 2015)
Cossack Attack (Môlča Records, 2019)