RUSÍN ČENDEŠ ORCHESTRA
Rusínsky miš maš z Banskej Bystrice silne ovplyvnený rôznorodou
hudbou počnúc rusínskym, slovenským, rómskym, balkánskym folklórom,
klasickou hudbou, argentínskym tangom, popom, jazzom a končiac...hádam ani nekončiac:)