Zoskupenie mladých hudobníkov Čendeš (predtým známe ako Rusín Čendeš Orchestra) vzniklo v lete roku 2011. Tvoria ho absolventi Konzervatória J. L. Bellu, Katedry hudobnej kultúry PF UMB a Akadémie umení v Banskej Bystrici. Hlavnou myšlienkou je interpretácia rusínskeho folklóru netradičným spôsobom a preto vo svojej hudbe spájajú prvky ľudovej, klasickej a populárnej hudby, balkánskych rytmov či jazzu. Na konte má kapela dva štúdiové albumy Best of (2015) a Cossack Attack (2019), pričom druhý menovaný sa stihol dostať do World Music Charts Europe (WMCE) a to hneď do prvej pätice najlepších albumov.